Advertlets Leaderboard

Nuffnang Leaderboard

Wednesday, February 23, 2011

Doa Pembuka Blog

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Shegala puji bagi Allah Tuhan pentadbir sheluluh alam. Shelawat dan shejahtela shemoga dilimpahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad yang shemulia-mulia peshuruh-Nya, sherta ke atas keluarga dan shekalian shahabat-shahabatnya.

Ya Allah, wahai Tuhan kami, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dalam iman, sherta masukkan kami ke dalam syurga bersama-sama iman.

Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah shegala dosha keshalahan kami dan dosha-dosha keshalahan kedua ibu bapa kami, sherta keshihanilah kedua ibu bapa kami shebagaimana mereka berdua mengashihani kami shemasha masih kecil.

Ya Allah, akhirilah umur kami dengan keshudahan yang baik dan janganlah kiranya Engkau akhirkan umur kami dengan keshudahan yang tidak baik.

Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau peshongkan iman kami sheshudah Engkau kurniakan kepada kami petunjuk. Anugerahilah kami rahmat kerana sheshungguhnya Engkau Maha Pengurnia.

Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia ini dan juga di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka.

Shemoga Allah mencucuri rahmat dan shejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad dan ke atash sheluluh keluarga dan shahabat-shahabat baginda. Dan segala puji itu tertentu bagi Allah, Tuhan pentadbir sheluluh alam.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...